Nieuwsupdate juli 2023

In onze vorige update eind juni jl. vertelden we over de laatste stand van zaken van Fittershof. Zoals aangekondigd hebben we, in verband met een aantal zienswijzen tijdens de ruimtelijke ordeningsprocedure, na afstemming met de bezwaarmakers, het plan aangepast. Op 6 juli jl. hebben we, in samenwerking met de gemeente, het aangepaste plan gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden.

Lees de volledige nieuwsupdate hier.